canyolu.com canyolu.com - Canyolu | Ki?isel Geli?im ve ?leti?im

canyolu.comWebsite Profile

Title: Canyolu | Ki?isel Geli?im ve ?leti?im
Keywords:
Description:Canyolu | Ki?isel Geli?im ve ?leti?im Toggle navigation Canyolu Anasayfa ?al??malar Zorlu PSM Etkinl?i Kocaeli Radyosu ile S?yle?i Kocaeli üniversitesi NLP ve Etkili ?leti?im Etkinli?i Sosyal Sorumlul
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

canyolu.com Information

Website / Domain:canyolu.com
Website IP Address:93.89.224.150
Domain DNS Server:ns2.isimtescil.net,ns1.isimtescil.net

canyolu.com ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

canyolu.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

canyolu.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server LiteSpeed
Date Sat, 22 Sep 2018 12:45:20 GMT

canyolu.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

canyolu.com Similar Website

Domain WebSite Title
kisiselgelisimveolumlamalar.com Ki?isel Geli?im ve OLumlamalar - Anasayfa
alialpaslan.com.tr Rehberlik ve Ki?isel Geli?im Uzman?
gencgelisim.com Gen? Geli?im Ki?isel Geli?im
bizzkisiselgelisim.com Bizz Ki?isel Geli?im
kisiselgelisim.org.tr Ki?isel Geli?im Dünyas?
egitimintadibaskadir.com Ki?isel Geli?im | Egitimintadibaskadir.com
kisiselgelisimonline.com.tr Ki?isel Geli?im Online
gercekbasari.com Ki?isel Geli?im Sitesi
kisiselgelisimkitaplari.com Ki?isel Geli?im Kitaplar?
positiveself.com Ki?isel Geli?im Merkezi
sendezayiflakulubu.com Zayiflama,Diyetisyen ve Ki?isel Geli?im Platformu
kontejyan.com Maji Spiritualizm ve Ki?isel Geli?im Akademisi - vBulletin
asistanakademi.com Asistan Akademi | Ki?isel ve Kurumsal Geli?im E?itimleri
isbulelemanbul.com Ki?isel Geli?im ve Kariyer Portal? | isbulelemanbul.com
ernegitim.com Ki?isel ve Kurumsal Geli?im E?itimleri,Kurumsalla?ma
paradoksdanismanlik.com Paradoks Ki?isel Geli?im ve E?itim Merkezi
unsman.com Ki?isel ve Kurumsal Geli?im E?itimleri
aysenilgunaktas.com A. Nilgün Akta? | Ki?isel Geli?im ve Ko?luk Akademisi

canyolu.com Alexa Rank History Chart

canyolu.com aleax

canyolu.com Html To Plain Text

Canyolu | Ki?isel Geli?im ve ?leti?im Toggle navigation Canyolu Anasayfa ?al??malar Zorlu PSM Etkinl?i Kocaeli Radyosu ile S?yle?i Kocaeli üniversitesi NLP ve Etkili ?leti?im Etkinli?i Sosyal Sorumluluk Projesi Ortak?y Kültür Merkezi Akatlar Kültür Merkezi Seminer ve Meditasyon ?al??mas? Be?ikta? Belediyesi Personel E?itimi Kocaeli Halk E?itim Merkezi Semineri Kocaeli Belediyesi Personel E?itimi Kocaeli Belediyesi Kad?n Kollar? Semineri ?leti?im Anasayfa ?al??malar Zorlu PSM Etkinl?i Kocaeli Radyosu ile S?yle?i Kocaeli üniversitesi NLP ve Etkili ?leti?im Etkinli?i Sosyal Sorumluluk Projesi Ortak?y Kültür Merkezi Akatlar Kültür Merkezi Seminer ve Meditasyon ?al??mas? Be?ikta? Belediyesi Personel E?itimi Kocaeli Halk E?itim Merkezi Semineri Kocaeli Belediyesi Personel E?itimi Kocaeli Belediyesi Kad?n Kollar? Semineri ?leti?im Ya?am ve getirdikleri ile ilgilenmeye, ?stanbul üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji B?lümü’nde kromozomlar?, genleri, hücreleri ??renirken ba?lam??t?m. Mezuniyet sonras? ila? sekt?ründe ?e?itli y?netici pozisyonlar?nda g?rev ald?m. G?revim insan ili?kilerine dayal? bir i? oldu?u i?in, ki?isel geli?im ve insan psikolojisi üzerine kendimi geli?tirme imkan?na sahip oldum. Yeri geldi?inde insan kaynaklar? gibi g?rev ald?m, yeri geldi?inde tak?m lideri olarak ?al??t?m. Sorumlu oldu?um ürün grubunun pazarlama planlar?n? haz?rlarken mesleki tecrübeme ayr? bir vizyon katm?? oldum. Bu süre zarf?nda ?e?itli dan??man ?irketlerden de?i?im, geli?im, insan ili?kileri, sinerji, motivasyon, beden dili ile ilgili e?itimler de ald?m. Alm?? oldu?um e?itimler ve tecrübelerim bugün kendimi ke?fetmeme vesile oldu. Boston’da ??letme, Y?netim ve Liderlik üzerine mast?r?m? tamamlad?ktan sonra hayat tecrübelerimi, dü?ledi?i hayat? ger?ekle?tirmek isteyenlere yolda? olmaya adad?m. Bu yolculu?a ya?am? severek, gülerek ve keyif alarak ??kt?m. “Yarat?lan? severim Yaratandan ?türü.” Baz? zamanlarda ki?i kendini ?aresiz ve dolay?s?yla mutsuz hissedebilir. Ko?ullar ve i?inde bulundu?umuz durum ne olursa olsun mutlaka bir ??züm yolu vard?r. Bütün kap?lar?n kapand???n? dü?ündü?ümüz zaman i?inde, bulundu?umuz ruh halimiz, bizim do?ru kararlar almam?za engel olabilir. ??te o an asl?nda sihirli gü? elimizde. Gelin i?imizdeki o sihirli gücü ke?fe birlikte ??kal?m. ?irketlere, kamu kurulu?lar?na, gruplara, bireylere, ?al??anlara, i? arayanlara, ev han?mlar?na Ki?isel Geli?im/Ya?am Ko?lu?u ?al??malar?n?n yan? s?ra NLP, EFT, Beden Dili, ?ngilizce e?itimleri ve seminerler de vermekteyim. De?i?im ve geli?imin h?zla ger?ekle?ti?i günümüzde ki?isel geli?imin ?nemini ve bize getirilerini sizlerle payla?mak isterim. Ki?isel geli?im dan??manl???n?n yan? s?ra ya?am ko?lu?u e?itimi, aile, kariyer, ili?ki, sporcu ko?lu?u, liderlik e?itimleri de vermekteyim. Bütün do?ru yollar inanmak ve dilemekle ba?lar… Bizim g?revimiz sizin kendinizi ke?fetmenize yard?mc? olmakt?r. Dü?ledikleriniz ger?ek olsun Sevgiyle kal?n… ? 2015 Gülcan Nakipo?lu

canyolu.com Whois

Domain Name: CANYOLU.COM
Registrar: FBS INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 1110
Whois Server: whois.isimtescil.net
Referral URL: http://www.isimtescil.net
Name Server: NS1.ISIMTESCIL.NET
Name Server: NS2.ISIMTESCIL.NET
Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 30-aug-2016
Creation Date: 19-sep-2014
Expiration Date: 19-sep-2017
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-22T12:45:20Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en